10 милиона из општинског буџета за регресирање набавке пољопривредне опреме и механизације

10 милиона из општинског буџета за регресирање набавке пољопривредне опреме и механизације

Расписан је јавни позив општине Пријепоље за доделу средстава за набавку опреме и механизације пољопривредним газдинствима. За ову намену издвојено је 10.300.000 динара, а захтеви се подносе до 30. јула.

Право на подстицаје могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних гздинстава и налазе се у активном статусу као физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и привредно друштво.

Општина Пријепоље ове године определила је пола милиона за подстицаје у набавци опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, затим милион динара за машине и опрему за припрему сточне хране, храњење и напајање животиња. 600 хиљада је одвојено за регресирање трошкова набавке опреме за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, 500 хиљада за набавку и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима, колико и за опрему за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста. Највише средстава, 2 милиона доделиће се за подстицаје у набвци машина за примарну обраду земљишта и 3.5 милиона за машине за допунску обраду земљишта. По пола милиона је издвојено за машине за заштиту биља и уређаје и опрему за наводњавање усева. За набавку опреме за пчеларство укупно је опредељено 700 хиљада динара.   

Подстицајна средства су наменска и бесповратна и додељују се у максималном износу од 60 до 65% износа прихватљивих трошкова за инвестиције.

Укупна вредност опреме мора износити изнад 30 хиљада динара без ПДВ-а, осим музилица, прскалица за заштиту биља и тримера где рачун може да износи испод наведене суме, док је максималан износ подстицајних средстава коју корисник може да оствари до 300 хиљада динара.

Захтеви за остваривање права на подстицаје подносе се до 30. јула, а све додатне информације о позиву се могу наћи на сајту општине Пријепоље.

Подели на мрежама

Повезани чланци