Подстицаји за унапређење сеоског и ловног туризма и старих заната

Подстицаји за унапређење сеоског и ловног туризма и старих заната

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Конкурс за унапређење економских активности на селу у сектору руралног и ловног туризма и сектору старих и уметничких заната. За подстицаје руралном развојну Министарство је определило 50 милиона динара.

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног туризма су улагање у грађење и набавку опреме, као и промоцију непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству. Максимални износ подстицаја по кориснику је 2 милиона 350 хиљада динара.

Подстицаји у максималном износу од пола милиона динара у сектору ловног туризма намењени су за инвестиције изградње објеката и набавке опреме, као и промоцију непољопривредних активности ради пружања угоститељских услуга у категорисаним објектима ловног туризма.

Конкурсом ће бити подржано улагањe у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, као и промоција непољопривредних активности. Инвестиције ће бити подржане са највише 2 милиона 350 хиљада динара.

Право на коришћење подстицаја имају носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге и удружења. Пријавa за коришћење подстицаја подноси се до 15. новембра на адресу Управе за аграрна плаћања.

Подели на мрежама

Повезани чланци