Санација Стањевина – Земљом прекривен већи део смећа

Санација Стањевина – Земљом прекривен већи део смећа

Након две деценије, коначно је почела санација и рекултивација привремене депоније Стањевине. Већи део некадашње депоније је пресут земљом, а радови вредни 34 милиона динара поверени фирми „МПП Јединство ад Севојно“ трајаће најаксније до половине маја.

Од некадашњег брда смећа и отпада, након скупљања, пресипања земљом и постављања заштитних геослојева остаће само брдо. За покривање депоније у дужини од 420 метара како је пројектом предвиђено, радницима Путева Ужице као подизвођачу радова, потребно је десет хиљада кубика земље, фракције, заштитних слојева.

Тренутно радимо на премештању отпада и увођењу у ново тело депоније, шкарпирањем косина и пресипање земљом из позајмишта. Након тога радићемо слој за дегасацију, то су камени материјали, фракција који су пропусни за гасове. Затим се поставља геотекстил, геосинтетички слој глине, то су нови материјали, прекрива се земљом и хумусом. Поред свега тога предвиђено је бушење биотрнова за дегасацију самог тела депоније. То су бушотине пречника 600 милиметара до самониклог тла. Поента тога је да сабира гасове који се стварају унутар депоније и изводи ван како не би дошло до експлозије. Након тога извршићемо садњу туја, предвиђено је да се посади 300 стабала – објашњава Едиб Хурић из АД „ Путеви Ужице“.   

Да је тешко променити старе навике и несавесно понашање сведочи и нова гомила отпада која је довезена на санирани део депоније.

Наново догоне смеће. За викенд се појавио нови камион смећа који је искипан преко земље коју смо већ насули и то нам ствара нове проблеме – додаје Хурић.   

Иако је предвиђено пројектом, у овој фази вредној 34 милиона динара неће се радити ограда, а радови ће бити приведени крају најкасније до половине маја.

Подели на мрежама

Повезани чланци